Københavns Auktioner

Til advokater

Konkursboer, dødsboer og tvangsauktion

Konkursboer

Vi har gennem tiden opbygget solid erfaring med realisering af konkursboers aktiver som varelagre, inventar, kunst, moderne møbler, designmøbler, biler mm.

Vi har mulighed for at sælge målrettet til vores store netværk, bl.a. via auktion hvor vi har en stor og loyal kundegruppe. Vi har også mulighed for at sælge via lagersalg til vores retaildatabase med 40.000 kunder eller online til vores 90.000 kunder på vores retailinternetplatform. Vi har derfor alle muligheder for målrettet salg af aktiverne og vi har professionelle vurderingsfolk, som giver en sagkyndig vurdering.

Vi hjælper med alle slags aktiver: varelager, inventar, biler, ejendomme og aktiver i udlandet, kunst og moderne designmøbler, maskiner, immaterielle aktiver mm.

Vi kører gerne ud med kurator og sikrer aktiver – herunder kan vi stå for nedpakning, flytning, optælling, registrering samt opbevaring på vores sikrede, opvarmede og videoovervågede lager.

Fordelen er, at vi har stor ekspertise i at få solgt og vurderet aktiverne hurtigt. Vi kan nedpakke og afhente effekter og allerede derefter meget hurtigt starte med at få solgt nogle aktiver således at der kommer penge til boet. Vi sælger både i Danmark og udlandet.

Tidligere opgaver

Vi har bistået kurator med store konkursboer som Friis & Co og LIC Lærernes Indkøbscentral.

Friis & Co

Varelager på 80.000 enheder samt inventar mm. Vi fik realiseret langt højere end bud fra opkøbere. Dette gjorde vi blandt andet med store lagersalg, som vi har erfaring i at eksekvere på kort tid.

LIC Lærernes Indkøbscentral

Vi realiserede et varelager på mere end 200.000 varer & solgte inventar samt ryddede bygninger mm., så de fremstod klar til salg.

Varelageret blev solgt via store udsalg, hvor vi stod for alt klargøring, salg, personale mm.

Dødsboer

Hos Københavns Auktioner har vi stor erfaring i håndtering af dødsboer, som vi sælger for dig på auktion. Vi tilbyder også at foretage vurderingsrapporter til skifteretten samt advokater.

Til vores auktioner kommer alle de rigtige kunder og vi opnår gode priser på effekterne på auktion. Vi har mange auktioner over effekter fra dødsboer – både onlineauktioner og hammerslagsauktioner – og det plejer at være et tilløbsstykke.

Det kan derfor godt betale sig for dig at lade os håndtere dit dødsbo!

Vi kan håndtere hele opgaven fra nedpakning til salg på auktion.

Vi har professionelle vurderingsfolk, der vurderer dødsboet.

Vi har flere års erfaring i tømning og vi tilbyder derfor afhentning, nedpakning og evt. rengøring. Vores flyttefolk håndterer dine ting professionelt og de bliver derefter transporteret til opbevaring i gode og sikre lokaler, hvorefter de hurtigst muligt kommer på auktion.

Har du brug for let håndværksarbejde som maling mm., kan vi også tilbyde dette.

Du får mest ud af, at vi rydder dødsboet og sælger på auktion for dig. Vores vurderingsfolk har stor ekspertise i at opdele dødsboet, så du får mest muligt ud af det økonomisk. Såfremt der findes “skjulte skatte” kommer det jer derfor til gode.

Vi har minimum af spild, da vi har kunderne til alle slags ting. Vi sælger derfor også tingene fra garagen, værktøj mm – alt hvad der findes i boet. Vi rydder altså alt og sælger også kasser med blandet indbo som køkkenting og diverse, som vi pakker og fordeler i kasser og sælger på auktionen. Såfremt du ønsker det – så tilbyder vi også at købe dødsboet.

Biler, motorcykler mm. sælges på vores bilauktion hver 14. dag.

Vi har derfor alle faciliteter samt ekspertise i at sælge dit dødsbo.

Tvangsauktion og tvangssalg

Vi tilbyder at sælge alle typer effekter på tvangsauktion. Vi er autoriseret og I skal bede Fogedretten om at autorisere effekter til Københavns Auktioner, auktionsleder Hans Hedegaard.

Vi sælger alle typer aktiver – kunst, smykker, møbler, biler, ure, maskiner, biler, motorcykler mm.

Vi tilbyder at afhente biler og køretøjer samt at køre med fogeden ud på dagen, hvor aktiver skal afhentes. Vi har egne folk som står klar til at hjælpe.